فایل کامل مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار
کلمات کلیدی:مبانی نظری تدوین استراتژی,تدوین استراتژی swot,تدوین استراتژی به روش swot,نمونه استراتژی تدوین شده,تدوین استراتژی سازمان و شرکت,تدوین استراتژی با رويکرد مبتني بر منابع,نگرش مبتنی بر منابع در تدوین استراتژی,الگوي تلفيقي تدوين استراتژي,تدوين استراتژي در جهت کسب مزيت رقابتي پايدار
دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار


هدف از این پژوهش ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل سواتSWOT و رويکرد مبتني بر منابع RBV در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد.


چکيده

ديدگاه ها و مدل هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. يکي از مطرح ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل وارد مي شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي باشد. يکي از ايرادات عمده تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي باشد. يکي از مطرح ترين ديدگاه هايي که تمرکز خود را در تدوين استراتژي هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي باشد.

اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت هاي رقابتي در تدوين استراتژي هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد، يکي از جنبه هاي جديد و مهم اين مدل مي باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه بندي منابع سازمان به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش هايي است که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي تواند به سازمان هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي هاي سازماني مي باشد.


کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي


مقدمه

آنچه در دنياي امروز، شركتها و سازمان ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفتهاي تكنولوژيكي، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات و ... مي باشد. سازمان ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه ريزي و مديريت استراتژيک است. برنامه ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد.

برنامه ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي ها تشکيل شده است. ديدگاه ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم از مزاياي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV ) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي هاي سازمان دست پيدا کنيم.

فهرست مطالب

فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي

2-1 مقدمه 6

2-2 مديريت استراتژيک 7

2-3 رويکردهاي تدوين استراتژي 10

2-3-1 تئوري سازمان صنعتي 12

2-3-2 رويکرد مبتني بر سناريو 12

2-3-3 نگرش جبرگرايي محيطي 13

2-3-4 نگرش اعمال قدرت 13

2-3-5 نظريه اقتصادي چامبرلين 13

2-3-6 نظريه اقتضايي 13

2-3-7 رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان 14

2-3-8 تجزيه و تحليل SWOT 15

2-3-9 رويکرد مبتني بر منابع 19

2-4 مزيت هاي رقابتي 27

2-4-1 مزيت رقابتي پايدار 29

2-4-2 چارچوب VRIO 32

2-4-3 تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO 34

2-5 جمع بندي 36

مراجع

فهرست اشکال

شكل 2-1 : ماتريس SWOT 17

شكل2-2 : زنجيره ارزش پورتر 25

شكل 2-3 : چارچوب 7S 25

شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده 26

شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان 27

شکل 2-6: چگونگي تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO 35


ادامه مطلب و دریافت فایل

روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی:روش ارزیابی متوازن,ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی,مدیریت استراتژیک,سنجش روش ارزیابی متوازن درمدیریت هتل ,دانلود مقاله روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور:جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت,دکتر حسین پور,,

مبانی نظری مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق:مبانی نظری erp,مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمانی,مبانی نظری پیاده سازی erp در سازمان,مراحل پیاده سازی erp,پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,مبانی نظری روش پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان

دانلود مقاله شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شركت صنایع تجهیزاتی نفت:سامانه اطلاعاتی,سامانه اطلاعاتی اجرایی,پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی اجرایی,عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی,شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شركت صنایع تجهیزاتی نفت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی,دانلود مقالات ارشد مدیریت دولتی

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی:قاچاق,مشروبات الكلی,رویه قضایی,سیر قانونگذاری ,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی,خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,مقالات ترجمه شده

گزارش کارآموزی مهندسی کشاورزی با عنوان کنه های انباری برنج و گندم:دانلود پایان نامه کنه های انباری,دانلود پایان نامه کنه های انباری برنج و گندم,دانلود پایان نامه کنه های برنج و گندم,دانلود پایان نامه آفات كشاورزی,دانلود پایان نامه آفات انباری,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کشاورزی,دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی,دانلود گزارش کارآموزی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص:جرم,جرایم علیه اشخاص,حقوق جزای اختصاصی,دانلود پایان نامه جرایم علیه اشخاص,دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوقی,دانلود پایان نامه

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 3:ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC,دانلود رایگان پرسشنامه bsc,نمونه پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان,پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی,پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان,پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان,پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان,پرسشنامه مدل شش وجهی کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان دیوال

نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه:نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه,,

اثرات آرد سویا و درجه حرارت بر روی معیارهای کیفیت ماکارونی:دانلود پایان نامه ماکارونی,معیارهای کیفیت ماکارونی,پایان نامه معیارهای کیفیت ماکارونی,پایان نامه تکنولوژی تولید ماکارونی,تاثیر آرد سویا بر کیفیت ماکارونی,تاثیر درجه حرارت بر کیفیت ماکارونی,پایان نامه تولید ماکارونی,پایان نامه فناوری تولید ماکارونی